Wzniesiony dla sióstr wizytek w 1725 roku drewniany zespół koscielno-klasztorny spłonął kilka lat później. W połowie XVIII wieku został odbudowany jako murowany. Na początku XIX wieku budynki przeznaczono na cele wojskowe, a następnie przebudowano na cerkiew. Prawosławny charakter budowli zatarto po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Usunięto kopuły, wieżę, dekorację architektoniczną fasady oraz wyposażenie. Funkcje sakralne nie zostały przywrócone.

W 2013 roku zakończył się generalny remont, którego celem było zaadaptowanie budynków wraz z przylegającym placem oraz parkiem, na wielofunkcyjny ośrodek kultury.