Judaica

Dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby Pereca znajduje się u zbiegu ulic Czwartek i Szkolnej. Budowa Domu Pereca rozpoczęła się w 1936 roku. Miał on być centrum świeckiego życia żydowskiego w Lublinie, jednak jego uroczyste otwarcie – zaplanowane na 1 września 1939 roku – nie odbyło się w związku z wybuchem II Wojny Światowej. Po wyzwoleniu Lublina, Dom Pereca stał się centrum odradzającego się życia społecznego i kulturalnego Żydów powracających do miasta. ...

Przy nieistniejącej obecnie ul. Szerokiej pod numerem 28, na terenie zlikwidowanej przez Niemców dzielnicy żydowskiej, stał dom Jaakowa Icchaka Ha-Lewi Horowica (1745-1815) - słynnego cadyka, współtwórcy chasydyzmu w Królestwie Polskim. ...

Przy ul. Grodzkiej 11 znajduje się budynek dawnej plebanii kościoła farnego. Po 1870 roku mieściły się w nim  biura gminy wyznaniowej żydowskiej oraz przytułek dla żydowskich dzieci i starców - tzw. Ochronka. ...

W kamienicy przy ul. Noworybnej 3 mieściła się siedziba Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Lublinie. Komitet funkcjonował od października 1944 roku do lutego 1945 roku. Głównym zadaniem Komitetu było udzielanie pomocy uratowanym z zagłady, ukrywającym się i wychodzącym z ukrycia Żydom. ...

Pomnik autorstwa Bogumiła Zagajewskiego i Janusza Tarabuły został wystawiony w 1963 roku w 20. rocznicę likwidacji getta w Lublinie. ...

W zabudowaniach przy ulicy Lubartowskiej 81, w latach 1886-1942 mieścił się szpital żydowski. Ordynatorem szpitala był m. in. Marek Arnsztajn – mąż wybitnej poetki, Franciszki Arnsztajnowej. W marcu 1942 roku podczas likwidacji getta hitlerowcy zamordowali chorych i personel. ...

Obecny neogotycki budynek na Wzgórzu Zamkowym, powstał po rozebraniu w XVIII w. ruin dawnego renesansowego zamku (ze starych zabudowań pozostała tylko romańska wieża, gotycka KaplicaTrójcy Świętej oraz fragmenty tzw. baszty żydowskiej). ...

Dawniej brama strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. Była także łącznikiem pomiędzy “miastem chrześcijańskim” i nieistniejącym już w znacznej części “miastem żydowskim”, dlatego nazywano ją często „bramą żydowską”. ...

Niemiecki obóz koncentracyjny pod nazwą Konzentrationslager Lublin (KL Lublin), nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Miał stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imperium germańskiego na Wschodzie. Usytuowany został na tuż za południowo-wschodnią granicą Lublina, przy drodze wiodącej do Zamościa i Lwowa, na terenie wsi Majdan Tatarski. Zajmował powierzchnię 270 ha. ...

Budynek został wzniesiony w XIX wieku. Właścicielami byli Berek Cygelman oraz małżonkowie Szlema i Frajda Goldsobel. W 1905 roku część kamienicy została przekazana Lubelskiemu Żydowskiemu Towarzystwu Dobroczynnemu. Bożnicy nadano wtedy nazwę Beschamedresz de Nosym. Przed II wojną światową piętro kamienicy należało do gminy żydowskiej, a pozostała część do Halberbergów i Szwerów. Bożnica funkcjonowała do 1939 roku. ...