Stare Miasto i Wzgórze Zamkowe

Jest jedną z najciekawszych kamienic Starego Miasta. Na fragmencie renesansowego portalu widnieje gmerk Zadora, herbu właścicieli kamienicy Lubomelskich, pochodzący z 1540 roku. W 1996 roku odkryto w niej cenne polichromie, które przedstawiają widok średniowiecznego miasta. W piwnicach, gdzie dawniej mieściła się winiarnia, zachowały się renesansowe malowidła o tematyce świeckiej, będące pochwałą "życia uciesznego", ozdobione sentencjami w języku łacińskim i niemieckim. ...

Przy ulicy Archidiakońskiej 5 stoi niewielka XVI wieczna kamienica z bardzo ciekawą historią. Kamienicę zwano kiedyś Małym Ratuszkiem. Nazwa ta wiąże się z faktem, że od roku 1763, na czas funkcjonowania Trybunału Koronnego w Lublinie, odbywały się w niej posiedzenia Rady Miejskiej. Nad wejściem do budynku wykonano niezwykle dekoracyjne sgraffiti herbu Lublina. ...

Położony centralnie lubelski Rynek ma kształt nieregularnego czworoboku. Jego usytuowanie uwarunkowane było zabudową sprzed lokacji miasta oraz ukształtowaniem wzgórza. Rynek pełnił niegdyś funkcje administracyjne, sądowe, handlowe i kulturalne. Załatwiali tu swoje sprawy mieszczanie, szlachta i kupcy. Zakonnicy podążali do położonego nieopodal klasztoru Dominikanów, deputaci sądowi wchodzili po schodach do Trybunału Koronnego a kat czynił swą powinność przy pręgierzu ustawionym na środku placu. Szczególnie gwarno było podczas czterech dorocznych jarmarków, na któr ...

Stojąca na Wzgórzu Zamkowym Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym przykładem zespolenia gotyckiej architektury z rusko-bizantyjskimi freskami. Jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. ...

Romańska wieża, nazywana także donżonem, jest najstarszą budowlą na wzgórzu zamkowym a jednocześnie w całym Lublinie. Wieża została wzniesiona w drugiej połowie XIII wieku. Obiekt ma wysokość około 30 metrów a grubość jej murów w przyziemiu dochodzi do 4 metrów. Dolna część wieży zbudowana jest z kamienia wapiennego a górna z cegły ułożonej w wątku wendyjskim. ...

Pierwotnie była to baszta w murach miejskich, z furtą prowadzącą z zamku do kościoła farnego. Po powołaniu w XVI wieku grupy mansjonarzy - duchownych, których głównym zadaniem było śpiewanie psalmów w określonych intencjach - zaistniała potrzeba znalezienia dla nich budynku położonego jak najbliżej kościoła. Podjęto decyzję o przydzieleniu im baszty, którą nadbudowano. Po zlikwidowaniu instytucji mansjonarii, budynek pełnił funkcję kamienicy mieszkalnej. ...

Pierwotnie mieściła się tu plebania kościoła pw. św. Michała Archanioła. Budynek został wzniesiony na początku XVII wieku w miejscu dawnej plebanii, która spłonęła podczas wielkiego pożaru miasta w roku 1575. W budynku zachowały się polichromie pochodzące z XVII i XVIII wieku. Po rozebraniu kościoła farnego w 1853 roku, władze carskie skonfiskowały majątek i budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa. ...

Kamienicę Konopniców śmiało można nazwać najpiękniejszą w Lublinie. Pomalowana na błękitny kolor, z imponującą attyką, bogatymi zdobieniami rzeźbiarskimi i boniowaniem zachwyca turystów, malarzy i fotografików. Jest jednym z symboli architektonicznych miasta. ...

Kamienica zwana Ślusarzowską została zbudowana w 1526 roku, w miejscu drewnianego domu, którego właścicielem był Maciej Materna. W 1540 roku została przebudowana przez następnego właściciela Wojciecha Ślusarza. Podczas pożaru Lublina w 1575 roku została częściowo zniszczona. Kolejny właściciel, Bartłomiej Helt, w 1588 roku dobudował drugie piętro. Architektem był sam Rudolf Negroni, słynny architekt włoskiego pochodzenia. Drugie piętro zwane było deputackim, służyło na stancje dla delegatów Trybunału Koronnego. ...

Nazwa placu nawiązuje do faktu, iż przez kilkaset lat stał tutaj kościół pw. św. Michała Archanioła. Był to pierwszy parafialny kościół w mieście, więc nazywano go Farą. Świątynię zbudowano prawdopodobnie w XIII wieku. Według podań została wzniesiona przez księcia Leszka Czarnego jako wotum po wygranej bitwie z Jadźwingami. Legenda mówi że książę, który przybył do Lublina, żeby rozprawić się z najeźdźcami, usnął pod wielkim dębem rosnącym w miejscu gdzie później stanął kościół. We śnie ukazał mu się Archanioł Michał i podarował mu ...