Galerie

Historia Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego sięga lat 30. XX w. Jednym z pierwszych jego członków był Edward Hartwig - jeden z najbardziej znanych na świecie fotografików polskich. Obecnie wystawy fotografii organizowane przez Towarzystwo można oglądać Pałacu Parysów przy ulicy Przechodniej 4 (II piętro).  Galeria LTFPałac Parysów,ul. Przechodnia 4 Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im. Edwarda Hartwigaul. Dolna Panny Marii 320-010 Lublinwww.ltf.org.pl ...

Nadzorowana przez Centrum Spotkania Kultur, jedyna taka, plenerowa galeria w Lublinie. Poprzez swoją formę ma zachęcać mieszkańców do aktywniejszego udziału w kulturze. Galeria funkcjonuje od 2014 r. Kuratorem i inicjatorem wystaw jest profesor Leszek Mądzik, reżyser teatralny, scenograf, założyciel Sceny Plastycznej KUL. Zapraszamy na spacer wzdłuż Ogrodu Saskiego. al. Racławickie - Ogród Saski Centrum Spotkania KulturPlac Teatralny 120-029 Lublin +48 81 441 56 70www.spotkaniakultur.com ...

Miejsce poświęcone sztuce graffiti writingu i jego ewolucji. Jest jedyną tego typu galerią w Polsce i jedną z pierwszych na świecie. W swojej kolekcji posiada prace najważniejszych, zarówno polskich, jak i światowych twórców sztuki ulicznej. Działalność BDG to również współpraca z europejskimi galeriami, prowadzenie biblioteki poświęconej sztuce ulicznej, premiery filmowe i wydawnicze. ul. Plac Teatralny 1,Centrum Spotkania Kultur w Lublinietel. +48 668 156 122www.bd.pl ...

ul. Peowiaków 1220-007 Lublin tel. 502 174 209www.artbrut.lublin.pl ...

ul. Bernardyńska 14a20-950 Lublintel. +41 81 532 08 53www.mdk2.lublin.plmdk2@mdk2.lublin.pl ...

Działalność TPST ma na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych, upowszechnianie kultury w Lublinie. Przy Bramie Grodzkiej na Starym Mieście organizowane są wystawy członków Towarzystwa oraz zaproszonych artystów. Ekspozycje najczęściej dotyczą malarstwa, rzeźby, instalacji, fotografii oraz gobelinu. Część wernisaży urozmaicają koncerty muzyczne. ul. Grodzka 34/3620-112 Lublin+48 81 532 28 31www.tpsp-lublin.pltpsp.lublin@gmail.com ...

ul. Krakowskie Przedmieście 6220-076 Lublin+48 81 53 268 57www.zpap-lublin.plgaleriaartlublin@gmail.com ...

ul. Grodzka 1920-112 Lublin+48 602 300 379www.galeriamichalowski.plbart.michalowski@wp.pl ...

Funkcjonuje w ramach Centrum Kultury w Lublinie. Jej twórcy starają się przedstawić sztukę współczesną za pomocą nowych form. "Biała" prowadzi swoje archiwum, zawierające dokumentacje wystaw, publikacje o sztuce, pisma artystyczne i filmy; publikuje również katalogi. W Galerii zorganizowano ok. 400 wystaw i spotkań, a także szereg projektów, m.in. Młode Forum Sztuki, Nowe przestrzenie sztuki lat 90-tych, Podwórko sztuki. ul. Peowiaków 1220-016 Lublin+48 81 466 61 39www.biala.art.plbiala@ck.lublin.pl ...

ul. Krakowskie Przedmieście 5220-002 Lublin tel. +48 81 743 74 38www.galeriaprospero.plinfo@galeriaprospero.pl ...