Piesze szlaki terenowe

Szlak wiedzie śladami dziedzictwa Żydów z Polski południowo-wschodniej i obejmuje 27 miejscowości z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na trasie nie mogło zabraknąć Lublina, zwanego „Jerozolimą Królestwa Polskiego”. Więcej informacji... ...

żółty, długość 0,9 km Został wyznaczony na obszarze Muzeum Wsi Lubelskiej. Na szlaku znajduje się wiele interesujących obiektów  architektury drewnianej: chałup, stodół, młynu, dworu, kościoła czy cerkwi. ...

czerwony, długość 89 km Przebieg: Lublin (Majdanek) - Wilczopole - Piaski - Biskupice - Trawniki - Pawłów - Chełm Trasa prowadzi przez bardzo zróżnicowane krajobrazowo i przyrodniczo tereny Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego. Wędrówka przez lasy, pola, łąki oraz wzgórza z rozległymi widokami z pewnością dostarczy wielu wrażeń. Po drodze mijamy m. in.  zespoły dworskie w Kawęczynie, Piaskach, Brzezicach, Kaniem i Trawnikach. Meta znajduje się w Chełmie – „mieście wschodu wartym zachodu”. ...

czerwony, długość 61 km Przebieg: Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej) - Motycz - Las Radawiec - Palikije - Wojciechów - Nałęczów - Wąwolnica - Rąblów - Skowieszynek - Kazimierz Dolny Szlak prowadzi dolinami Czechówki, Bystrej i Grodarza nad Wisłę. Żywy, zmieniający się krajobraz lessowy Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz historyczne miejscowości stanowią o dużej atrakcyjności trasy, szczególnie na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. ...

zielony, długość 43 km Przebieg: Lublin (Zalew Zemborzycki) - Las Dąbrowa - Prawiedniki - Las Mętowski - Las Krępiecki - Wierzchowiska - Mełgiew Podzamcze – Minkowice PKP Duże walory rekreacyjno - przyrodnicze umożliwiają poznanie zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, doliny Bystrzycy oraz ciekawych obszarów leśnych na Płaskowyżu Świdnickim. Na trasie znajduje się rezerwat leśny Wierzchowiska, chroniący żyzny, stary las grądowy z wiekowymi dębami szypułkowymi. Na uwagę zasługują zespoły dworsko-pałacowe w Wierzchowiskach oraz Mełgwi. ...

niebieski, długość 31 km Przebieg: Lublin (Sławinek, k. Muzeum Wsi Lubelskiej) - Marysin - Jakubowice Konińskie - Dys - Ciecierzyn - Pliszczyn - Łysaków - Rudnik - Lublin (Ponikwoda) Szlak umożliwia poznanie malowniczych terenów położonych na zachód, północ i płn.- wsch. od Lublina. Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Po drodze można zwiedzić m.in.: XVI-wieczny, odrestaurowany dwór obronny w Jakubowicach Konińskich oraz późnorenesansowy kościół parafialny z XVII w. w Dysie. ...

Znaki: żółta muszla na niebieskim tle, Dystans: 135 km Przebieg: Lublin (Stare Miasto, Kościół oo. Dominikanów) – Głusk – Strzyżewice - Kraśnik – Gościeradów – Annopol Transgraniczny szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela przebiega także przez Lublin. Lubelski odcinek ma swój początek przy jednym z najstarszych kościołów w mieście - Bazylice oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Droga przebiega wzdłuż dawnych szlaków handlowych na Ruś oraz tzw. Kolein Jagiełły łączących Wilno z Krakowem. Szlak łączy kościoły i ...