Największa synagoga w Lublinie stała u podnóża Wzgórza Zamkowego, od strony północnej, w miejscu gdzie obecnie przebiega aleja Tysiąclecia. Synagogę Maharszala zwaną też Wielką, zaczęto budować w 1567 roku. Została nazwana na cześć rabina Szlomo Lurii, który nosił przydomek Maharszal-Szul. Niedługo później została do niej dobudowana kolejna, mniejsza synagoga zwana Maharama oraz bożnica Szywe Kryjem. Świątynię kilkakrotnie przebudowywano, po raz pierwszy kiedy została poważnie uszkodzona w wyniku najazdu kozacko-moskiewskiego w 1655 roku. W latach 1855-1862 budynek synagogi został odbudowany, po wcześniejszym zawaleniu.

Kompleks synagogalny usytuowany był przy nieistniejącej już ulicy Jatecznej i został zburzony przez Niemców w 1942 roku po likwidacji getta.