Reprezentacyjny gmach teatru w Lublinie zbudowano w latach 1884-86 wg proj. arch. Karola Kozłowskiego. Budynek wzniesiono ze składek społecznych, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian. Jest to jeden z najstarszych budynków teatralnych w Polsce. W 1949 roku, wraz z upaństwowieniem, teatr przyjął imię Juliusza Osterwy – znakomitego aktora i reżysera.

Mimo wielokrotnych remontów budynek zachował pierwotną architekturę z II poł. XIX wieku - widoczną w elewacjach obiektu oraz wystroju hallu i widowni. Występowali tu mistrzowie sceny polskiej: Juliusz Osterwa, Aleksander Zelwerowicz, Stefan Jaracz, Helena Modrzejewska, Mieczysława Ćwiklińska i Stanisław Mikulski.