Lubelski ratusz powstał na murach zespołu kościelno-klasztornego oo. Karmelitów Bosych wzniesionego w 1. Połowie XVII wieku. Po pożarze w 1803 roku spalone zabudowania klasztoru i kościoła przejęło miasto. W latach 1827-28 ruiny dawnej świątyni zaadaptowano na budynek magistratu, wykorzystując nawę główną i zachodni rząd kaplic. Projektantem był Aleksader Groffe. Podczas bombardowania we wrześniu 1939 roku ratusz został poważnie uszkodzony. Po wojnie odbudowano go nadając obecny wygląd. Codziennie o godzinie 12.00 z tarasu gmachu Nowego Ratusza grany jest hejnał Lublina według oryginalnego zapisu z 1685 roku.