Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej

 Liczba przystanków: 7; szacowany czas przejścia: 2 - 3 godz.

Szlak wyznaczono w celu upamiętnienia jednego z największych dokonań Jagiellonów, jakim było zawarcie Unii Polsko-Litewskiej w Lublinie, 1 lipca 1569 r. Unia Lubelska łączyła Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jeden organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, w której rządził jeden monarcha. Wspólna odtąd była także polityka zagraniczna i moneta. Rzeczpospolita rozciągała się na obszarze ponad 800 tys. km² i w tak rozległych granicach przetrwała aż do rozbiorów. Zapraszamy do spotkania z historią świetności naszego miasta i kraju!

  1. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
  2. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Wzgórze Zamkowe
  3. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Plac po Farze
  4. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM
  5. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
  6. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
  7. Szlak Jagielloński Unii Lubelskiej - Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.