ul. Skłodowskiej 12
20-029 Lublin

tel. 508 499 983
www.ąka.pl