24-11-21
24-11-21

Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Zaduszki Majdankowskie" przypomni słuchaczom postać Matyldy Woliniewskiej - łączniczki, kolporterki prasy podziemnej, instruktorki wyszkolenia wojskowego w Armii Krajowej, więźniarki m.in. Pawiaka i obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Więcej informacji na: facebook.com