W salach zamkowych obradowano nad aktem Unii Lubelskiej z 1569 roku. Czasy te pamiętają jedynie najstarsze, zachowane do dzisiaj budowle: XIII-wieczna romańska wieża mieszkalno-obronna oraz XIV-wieczna kaplica Trójcy Świętej ze wspaniałymi freskami rusko-bizantyńskimi fundacji Władysława Jagiełły.

Zamek popadł w ruinę wskutek działań wojennych w 2 poł. XVII wieku i został niemal całkowicie rozebrany w XVIII wieku. Obecny, neogotycki budynek wzniesiono w latach 1824-26 z przeznaczeniem na więzienie, wykorzystywane przez rosyjskie i austriackie władze zaborcze, niemieckich okupantów, a także władze PRL do 1954 roku. Od 1957 roku w obiekcie mieści się siedziba Muzeum Lubelskiego.

 

 

Wzgórze zamkowe wraz ze Starym Miastem zostały uhonorowane w 2008 roku przez Prezydenta Rzeczpospolitej tytułem Pomnik Historii a Kaplica Trójcy Świętej posiada Znak Dziedzictwa Europejskiego.

znak dziedzictwa europejskiego