Rynek starego miasta został wytyczony około 700 lat temu, po nadaniu Lublinowi praw miejskich (15 sierpnia 1317 r.). W 1575 roku podczas wielkiego pożaru miasta znaczna część drewnianej zabudowy spłonęła, a w jej miejsce zaczęły powstawać murowane kamienice. Część z nich zachowała do dziś swoją zabytkową substancję budowlaną oraz wystrój wnętrz.

Lublin w XV i XVI wieku był znaczącym ośrodkiem handlowym w Europie. Na rynku odbywały się jarmarki, które przyciągały kupców z najodleglejszych zakątków świata - m.in. Turcji, Persji, Włoch, Francji, Węgier. Ten okres w dziejach miasta określany jest mianem "złotego wieku".