Pałac  został wybudowany w 2. poł. XVII wieku dla rodziny Czartoryskich według projektu wybitnego architekta Tylmana z Gameren. W latach 1725-1728 został przebudowany przez Franciszka Mayera na polecenie ówczesnej właścicielki Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej. Córka Sieniawskich – Zofia, wniosła posiadłość w posagu Augustowi Czartoryskiemu.

W XIX wieku w pałacu mieściła się fabryka tytoniu i tabaki, a w okresie międzywojennym działało popularne kino corso. Po zniszczeniach dokonanych w czasie II wojny światowej budynek przekazano PTTK. Obecnie jest siedzibą lubelskiego towarzystwa naukowego.

Plac w sąsiedztwie pałacu (od strony ul. Staszica i Radziwiłłowskiej) nosi imię o. Mieczysława Alberta Krąpca - jednego z najwybitniejszych filozofów polskich, teologa i humanisty, twórcy lubelskiej szkoły filozoficznej.