Odwiedź także: LUBELSKIETRAVEL.PL

LUBLIN W 1 DZIEŃ

Zapraszamy na całodzienną wycieczkę po Lublinie, podczas której odwiedzimy najważniejsze zabytki miasta.

Żeby móc odwiedzić wszystkie niżej opisane miejsca, należy rozpocząć zwiedzanie około dziewiątej rano. Nie zapomnijcie o śniadaniu, na które szczególnie polecamy cebularza lubelskiego. Pierwsze cebularze wypiekane były na na początku XX wieku na Podzamczu przez lubelskich Żydów. 

Przed zaplanowaniem zwiedzania Lublina, polecamy zapoznać się z korzyściami wynikającymi z posiadania Lubelskiej Karty Turysty. Posiadacze Kart wejdą do większości muzeów bezpłatnie, otrzymają też korzystne rabaty m.in. w hotelach i restauracjach. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.lublincard.eu/pl/

Zwiedzanie zaczniemy od Placu Litewskiego. 

Plac Litewski
Według tradycji w tym miejscu obozowała szlachta litewska, która do Lublina przybyła na obrady sejmu zakończonego uchwaleniem aktu Unii Polsko-Litewskiej w 1569 r. Wydarzenie to upamiętnia pomnik w kształcie obelisku. Plac Litewski kilkakrotnie zmieniał swą nazwę. I tak w XIX wieku, nosił nazwę Placu Musztry, następnie Placu Gubernatora. Podczas II Wojny Światowej Niemcy zmienili nazwę na Plac Adolfa Hitlera a po wojnie nazywał się Placem Stalina. Na Placu odnajdziemy także pomniki Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nieznanego Żołnierza oraz Konstytucji 3 Maja. Znajdujące się w północnej części placu budynki to dawne pałace: Czartoryskich, Lubomirskich oraz Rządu Gubernialnego. Po przeciwnej stronie usytuowany jest okazały gmach Poczty Głównej, zawdzięczający swój obecny wygląd przebudowie w 1921 r. Tuż obok budynku poczty znajduje sie pomnik wybitnego lubelskiego poety, Józefa Czechowicza, który zginął pod gruzami kamienicy stojącej w tym miejscu. To tragiczne wydarzenia miało miejsce 9 września 1939 roku, podczas nalotu lotnictwa niemieckiego na Lublin.

Zmierzamy w kierunku Starego Miasta. Dojdziemy tam tzw. Deptakiem, czyli fragmentem ulicy Krakowskie Przedmieście.
 

Krakowskie Przedmieście
Na odcinku Krakowskiego Przedmieścia pomiędzy Placem Litewskim a Starym Miastem znajduje się wiele pięknych, godnych uwagi kamienic. W połowie Deptaka, po prawej stronie mijamy zdrój z symbolem Lublina - Koziołkiem. Można tu bez obaw skosztować zdrowej, lubelskiej wody. Zbliżając się do Starego Miasta, po lewej stronie mijamy XV-wieczny kościół pw. Św. Ducha. W tej świątyni ślub brał Aleksander Głowacki czyli Bolesław Prus. Naprzeciwko kościoła w Kamienicy numer 6 w XIX wieku, sklep miał Jan Mincel. Jego postać uwieczniona została w słynnym dziele Prusa - Lalka. Dalej znajduje się tzw. Nowy Ratusz – obecna siedziba władz miasta. Z balkonu Ratusza codziennie w południe odgrywany jest hejnał miejski. Dawniej budynek służył jako kościół i klasztor karmelitów bosych

Przejdźmy na drugą stronę ulicy i zatrzymajmy się na chwilę przed Bramą Krakowską.


 

Brama Krakowska
Uważana za symbol miasta i jeden z najpiękniejszych obiektów w architekturze Lublina, łączy Śródmieście ze Starym Miastem. Nazwę zawdzięcza historycznemu szlakowi, który prowadził z Krakowa przez Lublin do Wilna. Została wzniesiona po najeździe tatarskim w 1341 roku wraz z murami obronnymi z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Była punktem obserwacyjnym dla straży ogniowej, grano z niej także hejnał miejski. Obecnie w bramie mieści się Muzeum Historii Miasta Lublina.

Tuż za Bramą Krakowską, w pierwszej kamienicy stojącej na rogu ul. Bramowej i Jezuickiej znajduje się Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej. To miejsce gdzie można zaopatrzyć się w mapy, przewodniki i foldery promocyjne dotyczące miasta i regionu, zakupić ciekawe pamiątki z podróży. Po wyjściu z LOITiK kierujemy się na prawo.


 

Wieża Trynitarska
Okazała Wieża Trynitarska została wybudowana nad Furtą Jezuicką w murach obronnych miasta. Od roku 1819, około 60-metrowa wieża dumnie góruje nad miastem. Ze szczytu wieży spogląda blaszany kogucik, który według legendy przestrzegał mieszkańców Koziego Grodu przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Podobno do dziś czuwa nad miastem. Na wieży znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Lublina. Widok jest naprawdę piękny.

Przechodzimy przez bramę w Wieży Trynitarskiej na plac katedralny. Tylko ostrożnie – podanie głosi, że znajdujący się na jej szczycie kogucik zapieje, gdy przejdzie przez nią kobieta… wierna swojemu mężczyźnie.
 

Archikatedra
Kościół pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty wybudowany został w latach 1586-1604, przez zakon jezuitów. Projektantem kościoła był jeden z braci zakonnych – Jan Maria Bernardoni, który częściowo wzorował się na rzymskiej siedzibie jezuitów – świątyni Il Gesu. W XVIII w. Józef Meyer udekorował wnętrze świątyni pięknymi malowidłami, przedstawiającymi sceny z pisma świętego. W 1805 roku, po utworzeniu diecezji lubelskiej, kościół otrzymał status katedry. Po zniszczeniach, jakie przyniosła druga wojna światowa, katedra została odbudowana i w takiej postaci możemy ją podziwiać do chwili obecnej. Wejdźmy do środka aby przyjrzeć się bliżej iluzjonistycznym polichromiom oraz wspaniałemu wyposażeniu świątyni. Na końcu prawej nawy znajdują się drzwi, za którymi znajduje się wejście do zakrystii akustycznej, skarbca oraz krypt. 

Ponownie przechodzimy przez Wieżę Trynitarską. Uliczką Prezydenta Teodora Gruella dochodzimy do Rynku Starego Miasta.

 

Rynek Starego Miasta
Rynek Starego Miasta został wytyczony prawie 700 lat temu, po nadaniu Lublinowi prawa miejskiego (1317 r.). W 1575 r. podczas pożaru miasta znaczna część drewnianej zabudowy spłonęła, a w jej miejsce zaczęły powstawać wspaniałe murowane kamienice. Ich obecne nazwy pochodzą od nazwisk dawnych właścicieli: Konopniców, Lubomelskich, Chociszewskich, Klonowica.

Okazały budynek w samym sercu staromiejskiego rynku w czasach swojej świetności pełnił funkcję Trybunału Koronnego - najwyższego sądu szlacheckiego. Do Lublina zjeżdżała szlachta z całej Małopolski, aby rozstrzygać tu sporne sprawy. Jednakże, przekupstwo sędziów oraz niesprawiedliwe wyroki przesądziły o rozwiązaniu tej instytucji. Jednym z najsłynniejszych przykładów przekupstwa był tzw. sąd diabelski, który miał ponoć miejsce w 1637 r. Około 150 lat później Dominik Merlini – nadworny architekt króla Stanisława Augusta, przebudował gmach dawnego Trybunału Koronnego, nadając mu dzisiejszy kształt. W jego piwnicach rozpoczyna się Lubelska Trasa Podziemna.

Na Rynku znajduje się wiele kawiarenek i restauracji. To dobre miejsce aby odpocząć i coś zjeść. Z tyłu Trybunału znajduje się ul. Złota. Ta krótka uliczka doprowadzi nas do jednej  z najwspanialszych lubelskich świątyń – Bazyliki oo. Dominikanów.

 

Zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów
Zakon dominikanów przybył do Lublina prawdopodobnie już w 1230 r. Początkowo ich świątynia była drewniana, a następnie na jej miejscu powstał kościół murowany pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Wnętrza kościoła kryją wiele interesujących eksponatów, m.in. obraz „Pożar Miasta Lublina w 1719 r.” i relikwiarz, w którym przechowywano fragment Drzewa Krzyża Świętego, z którym wiąże się wiele ciekawych historii. Według legendy, przywiózł je do Lublina biskup kijowski Andrzej w 1420 r. Niestety, w 1991 r. relikwie zostały skradzione i do dnia dzisiejszego ich nie odnaleziono. Wejdźmy do środka kościoła aby się rozejrzeć. Zajrzyjmy także do klasztoru. Znajduje się tam stała wystawa poświęcona historii lubelskich dominikanów. Najcenniejsze eksponaty zgromadzono w skarbcu.

Po wyjściu z kościoła skręcamy w prawą aby ul. Archidiakońską dojść do Placu po Farze.

 

Plac Po Farze
Nazwa placu pochodzi od pierwszego, zbudowanego w murach miasta kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła, zwanego Farą. Według podań, w XIII w., wzniósł go Leszek Czarny w podzięce za zwycięstwo nad Jadźwingami. Charakterystycznym elementem świątyni była potężna wieża widoczna z odległości 5 mil od Lublina. Ze względu na zły stan budynku, Farę postanowiono rozebrać w 1857 r. Obecnie w tym miejscu możemy oglądać makietę kościoła oraz rekonstrukcję jego fundamentów.

Ruszamy dalej w dół Starego Miasta. Dochodzimy do kolejnej bramy.

 

Brama Grodzka
Dawniej strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. Była także łącznikiem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, dlatego też nazywano ją często „Bramą Żydowską”. Pierwotnie miała formę czworoboku opatrzonego hełmem, z dobudowanym później przedbramiem (tak jak Brama Krakowska). Pod koniec XVIII w. została przebudowana w stylu klasycystycznym i pozbawiona cech obronnych. Przypominają o tym data MDCCLXXXV oraz monogram SAR (Stanislaus Augustus Rex – Stanisław August Król), umieszczone na bramie od strony Starego Miasta. W jej pomieszczeniach swoją siedzibę ma Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN.

Przechodzimy przez bramę i wzdłuż mostu zmierzamy w kierunku zamku.

 

Zamek Lubelski
Zamek nie zawsze wyglądał tak jak obecnie. Początkowo zbudowany był z drewna. Po najeździe Tatarów w 1341 r., Kazimierz Wielki zarządził przekształcenie budowli w murowaną. Na przestrzeni wieków zamek był rozbudowywany, a swój obecny wygląd uzyskał około 200 lat temu. Był siedzibą lokalnych władz, królewską kwaterą, więzieniem, a obecnie mieści się w nim muzeum. W Zamku wielokrotnie gościli polscy królowie: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt August czy Kazimierz Jagiellończyk. W salach zamkowych obradowano nad aktem Unii Lubelskiej z 1569 r. Czasy te pamiętają jedynie najstarsze, zachowane do dzisiaj budowle: wieża zamkowa zwana Donżonem oraz Kaplica Trójcy Świętej. Koniecznie musisz zobaczyć rusko-bizantyńskie freski znajdujące się w Kaplicy. To jeden z największych skarbów Lublina. Dowiesz się dlaczego, gdy tam wejdziesz.

Warto odwiedzić Państwowe Muzeum na Majdanku. Miejsce wiąże się z niezwykle tragicznym i zarazem ważnym rozdziałem historii Lublina. Ze względu na tematykę zaleca się aby terenu i obiektów byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku nie zwiedzały osoby, które nie ukończyły 13. roku życia.

 

Państwowe Muzeum na Majdanku
Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie tzw. Majdanek funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera, który budowę i nadzór obozu powierzył Odilowi Globocnikowi. W tym czasie zginąło w nim około 78 tys. ofiar. W listopadzie 1944 r., w miejscu dawnego obozu utworzono Państwowe Muzeum na Majdanku, pielęgnujące pamięć o ofiarach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. (adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin). Na zwiedzenie muzeum należy przeznaczyć minimum 2 godziny.

Godne polecenia są także takie miejsca jak Muzeum Wsi Lubelskiej, Ogród Botaniczny oraz Zalew Zemborzycki.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej
Spacerując po urzekającym terenie Skansenu, trudno oprzeć się wrażeniu, że przenieśliśmy się w czasie. Odnajdziemy tu m.in. wiernie odtworzone zagrody, drewniany kościół i cerkiew czy wiatrak typu koźlak. Ekspozycja skansenu jest podzielona na siedem sektorów regionalnych i tematycznych - Wyżyna Lubelska, Roztocza, Powiśle, Podlasie i Polesie Lubelskie, Nadbuże oraz sektor dworski i miasteczkowy. (al. Warszawska 96, 20-824 Lublin)
Ogród Botaniczny. Malowniczo położony na lessowym wzgórzu ogród urzeka swoim pięknem. Odnajdziemy tu rozmaite rośliny pochodzące m.in. z Polski, Ameryki, Azji oraz obszarów śródziemnomorskich. Kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych. Na terenie Ogrodu Botanicznego znajduje się Dworek Kościuszków, w którym bywał sam Tadeusz Kościuszko.
(adres: ul. Sławinkowska 3, 20-810 Lublin)

 

Zalew Zemborzycki
Okazały zbiornik wodny na rzece Bystrzycy został utworzony w latach 1970 -1974 w tzw. „czynie społecznym”. Obecnie stanowi doskonałe miejsce rekreacji dla lublinian oraz przyjeżdżających do miasta turystów. Wśród niezliczonej liczby atrakcji należy wymienić ścieżki rowerowe oraz nordic walking, park linowy, narty wodne, wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów czy kompleks basenów przy ośrodku Słoneczny Wrotków. Jest to także raj dla wędkarzy. Jeżeli nie masz ochoty aktywnie spędzać wolnego czasu, możesz po prostu poleżeć na trawie i kontemplować otaczającą przyrodę.

Dziękujemy za wspólną wędrówkę.Kiedy planujesz nas odwiedzić ?
Od Do
Wydarzenia
CYRKULACJE
25.10.2019 - 27.10.2019
CZYTAJ DALEJ...
Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych to wielkie święto cyrku wsp...
KONFRONTACJE TEATRALNE
05.10.2019 - 15.10.2019
CZYTAJ DALEJ...
W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralny...
KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
23.09.2019 - 24.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Przedstawiciele różnych środowisk państw Europy Wschodniej spotkają się w...
KONFERENCJA CREART
23.09.2019 - 24.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Konferencja skoncentruje się na czterech zagadnieniach mających ogromny wpł...
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. BRACI WIENIAWSKICH
21.09.2019 - 27.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Przed nami muzyczna uczta! Już 21 września w Lublinie rozpocznie się szós...
LUBELSKIE ŚWIĘTO CYDRU
21.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Przed nami najbardziej jabłkowy piknik w Polsce! Nie zabraknie ani cydru, ani do...
BOGOWIE WOJNY - SPEKTAKL REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH WRAZ Z WIOSKĄ HISTORYCZNĄ
20.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Jeden z największych spektakli rekonstrukcji historycznych w Polsce – Bogo...
LUBLIN BLUES SESSION
20.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Koncerty rozpocznie akustyczny duet Buskin’ Jack, następnie autorskie...
NOC KSIĘGARŃ
20.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Czy są wśród nas mole książkowe? W takim razie zaopatrzcie się w mocn...
FESTIWAL HISTORII BEZ LIKU
18.09.2019 - 22.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Festiwal Historii Bez Liku to wydarzenie dla miłośników historii. W ...
TARGI KSIĄŻKI I PRASY HISTORYCZNEJ - FESTIWAL HISTORII BEZ LIKU
18.09.2019 - 20.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Dyskusje i spotkania autorskie, możliwość zakupienia wyjątkowych pozycji książko...
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
16.09.2019 - 22.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Celem wydarzenia jest promocja alternatywnych środków transportu, sz...
LUBELSKI FESTIWAL NAUKI
14.09.2019 - 20.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Lubelski Festiwal Nauki w znacznym stopniu przyczynia się do popularyzacji nauki...
BOHDAN BUTENKO - DZIURA W CAŁYM! | WYSTAWA
14.09.2019 - 28.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Centrum Spotkania Kultur zaprasza na wystawę ilustracji Bohdana Butenki "Dz...
FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ "OTWARTE MIASTO"
13.09.2019 - 11.10.2019
CZYTAJ DALEJ...
Już po raz jedenasty na lubelskich ulicach zagości sztuka współczesna. Mi...
MIĘDZYPOKOLENIOWY FESTIWAL LITERATURY DZIECIĘCEJ
13.09.2019 - 15.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Czy książki ustępują miejsca tabletom i informacjom w sieci? Czy w dziecięcych s...
SPACERY SZLAKIEM LEGEND
07.09.2019 - 14.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Skąd wzięła się nazwa miasta, dlaczego w herbie Lublina znajduje się koziołek, k...
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2019
07.09.2019 - 15.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Tegoroczna 27. edycja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się ...
DOŻYNKI W MIEŚCIE - DOŻYNKOWY JARMARK LUBELSKI
07.09.2019 - 28.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Kochasz Lubelskie? Jesteś miłośnikiem lokalnych produktów? To wydarzenie ...
WRZESIEŃ W LUBLINIE - SPRAWDŹ CO SIĘ WYDARZY!
01.09.2019 - 30.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Odkryj Lublin wszystkimi zmysłami. Zasmakuj w przepysznej kuchni podczas Europej...
LUBELSKA LIGA GIER MIEJSKICH
27.07.2019 - 12.10.2019
CZYTAJ DALEJ...
Gry miejskie to ciekawy sposób na spędzenie czasu i poznanie miasta. Zapr...
BOOTLEG. ŚLĄSKI HIP-HOP 1993-2003
09.07.2019 - 28.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Wystawa „Bootleg. Śląski hip-hop 1993-2003” w Brain Damage Gallery p...
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY W LUBLINIE
09.06.2019 - 16.10.2019
CZYTAJ DALEJ...
Pomysł międzynarodowych festiwali zrodził się na jesienią 1995 roku, kiedy Jerzy...
FONTANNA MULTIMEDIALNA
31.05.2019 - 21.09.2019
CZYTAJ DALEJ...
Fontanna multimedialna znajduje się w samym sercu Lublina, na placu Litewskim. W...
ZAKOCHAJ SIĘ W LUBLINIE - SPACERY TEMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRZEWODNIKÓW PTTK
09.02.2019 - 09.11.2019
CZYTAJ DALEJ...
PTTK zaprasza na cykl 27 tematycznych spacerów po Lublinie pod wspó...
ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO W LUBLINIE
01.01.2019 - 31.12.2019
CZYTAJ DALEJ...
Kolejny ważny jubileusz w historii Lublina. W 2019 roku mija 450. lat od za...
2019 ROKIEM STANISŁAWA MONIUSZKI
01.01.2019 - 31.12.2019
CZYTAJ DALEJ...
W 2019 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego kompozytora Sta...
450 LAT UNII LUBELSKIEJ
01.01.2019 - 31.12.2019
CZYTAJ DALEJ...
W 2019 roku świętujemy jubileusz 450. lat od podpisania Unii Lubelskiej. Dla prz...
JARMARK LUBELSKI - LUBARTOWSKA 77
01.01.2019 - 31.12.2019
CZYTAJ DALEJ...
Lubartowska77 zaprasza na Jarmarki Lubelskie. W każdą sobotę od godziny&nbs...
Miejsca
LUBELSKA TRASA PODZIEMNA
CZYTAJ DALEJ...
Ponad dwustumetrowy ciąg XVI i XVII-wiecznych piwnic pod Starym Miastem. Atrakcj...
BAZYLIKA OO. DOMINIKANÓW - SKARBIEC
CZYTAJ DALEJ...
Przylegający do Bazyliki klasztor, powstawał etapami do XVIII wieku. Jak głosi t...
JESZYWAS CHACHMEJ
CZYTAJ DALEJ...
Majer Szapiro ogłosił zamiar wybudowania w Lublinie nowoczesnej szkoły rabinacki...
BRAMA GRODZKA
CZYTAJ DALEJ...
Zbudowana w 1341 r. po najeździe Tatarów, za panowania króla Kazim...
WIEŻA TRYNITARSKA
CZYTAJ DALEJ...
„Na wieży furgotał blaszany kogucik, na drugiej zegar nucił” tak zac...
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW
CZYTAJ DALEJ...
Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor ...
ARCHIKATEDRA
CZYTAJ DALEJ...
Okazała Archikatedra to obowiązkowy punkt zwiedzania Lublina. Jest to dawny kośc...
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
CZYTAJ DALEJ...
Imponujący, nowoczesny gmach CSK został zaprojektowany przez wybitnego lubelskie...
OGRÓD BOTANICZNY UMCS
CZYTAJ DALEJ...
Ogród Botaniczny, położony jest w urozmaiconym terenie, wśród ...
AQUA LUBLIN
CZYTAJ DALEJ...
Aqua Lublin największy i najnowocześniejszy tego typu w Lublinie, posiadają...
RYNEK STAREGO MIASTA
CZYTAJ DALEJ...
Położony centralnie lubelski Rynek ma kształt nieregularnego czworoboku. Jego po...
PLAC PO FARZE
CZYTAJ DALEJ...
Nazwa placu nawiązuje do faktu, iż przez kilkaset lat stał tutaj kości&oacu...
BRAMA KRAKOWSKA
CZYTAJ DALEJ...
Brama Krakowska jest jednym z architektonicznych symboli Lublina.  Jest ski...
MUZEUM STARODRUKÓW I SZTUKI SAKRALNEJ
CZYTAJ DALEJ...
W muzeum znajdującym się przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie zo...
PLAC LITEWSKI
CZYTAJ DALEJ...
Plac Litewski to największy i najbardziej reprezentacyjny plac Lublina. Odbywają...
KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
CZYTAJ DALEJ...
Stojąca na Wzgórzu Zamkowym Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym...
MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
CZYTAJ DALEJ...
Muzeum Wsi Lubelskiej, jest jednym z największych i najpiękniejszych skansen&oac...
PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
CZYTAJ DALEJ...
Niemiecki obóz koncentracyjny pod nazwą Konzentrationslager Lublin (KL Lu...
ZALEW ZEMBORZYCKI
CZYTAJ DALEJ...
Zalew Zemborzycki nazywany czasem „lubelskim morzem” leży na terenac...
KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ
CZYTAJ DALEJ...
Kościół zbudowano w latach 1412–1426 dla zakonu brygidek ...
MUZEUM MARTYROLOGII "POD ZEGAREM"
CZYTAJ DALEJ...
Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" mieści się w celach byłego aresztu g...
OŚRODEK BRAMA GRODZKA TEATR NN
CZYTAJ DALEJ...
Brama Grodzka nazywana była również Bramą Żydowską, stanowiła bowiem umow...
APTEKA MUZEUM
CZYTAJ DALEJ...
Muzeum prezentuje wygląd apteki na przełomie XIX i XX w. W jednej z dwóch...
REGIONALNE MUZEUM CEBULARZA
CZYTAJ DALEJ...
Cebularz to dobrze znany przysmak lubelszczyzny, wywodzący się z kuchni żydo...
ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO
CZYTAJ DALEJ...
Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dz...
POMNIK HISTORII
CZYTAJ DALEJ...
Pomnik Historii to zabytek o szczególnym znaczeniu dla kultury naszeg...
Polecamy
Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Polecane strony
Godziny otwarcia
Przełącz na pełną wersję strony
Top