01-10-20
31-10-20

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza na czwartą edycję Festiwalu Scenografi i i Kostiumów „Scena w budowie“. W programie interesujące wystawy, warsztaty, spotkania i spektakle.

Więcej informacji...