Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Kościół i klasztor oo. dominikanów

Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor oo. Dominikanów.

Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. W 1342 roku, po najeździe Tatarów, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, w miejscu drewnianego, został wybudowany ceglany, gotycki, jednonawowy kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Kościół był kilkakrotnie rozbudowywany. Największa przebudowa miała miejsce po pożarze w 1575 roku. Budowli nadano wówczas cechy stylu renesansu lubelskiego. Architektem przebudowy był Rudolf Negroni.   W roku 2018 zakończył się remont kościoła.

W 1569 roku w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne po zawarciu Unii Lubelskiej. W roku 1967 przez papieża Pawła VI kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej.

Wraz z kościołem od XV do XVII wieku budowany był etapami przylegający klasztor. W najstarszej części zachowały się sklepienia krzyżowo-żebrowe oraz portal z XV wieku. Obecnie trwają prace remontowe w poszczególnych skrzydłach klasztoru.

Jednym z ciekawszych miejsc w klasztorze jest dawny refektarz z charakterystycznym sklepieniem palmowym, opartym na jednej kolumnie. Według tradycji klasztornej, w refektarzu została podpisana Unia Lubelska w 1569 roku.

Lubelscy dominikanie  przez kilka wieków przez kilka wieków byli w posiadaniu jednej z największych w świecie relikwii Krzyża Świętego. Relikwia trafiła w XIV wieku do Lublina z Kijowa. W roku 1991 relikwię skradziono. Do dnia dzisiejszego relikwi nie odnaleziono.

Zarówno kościół jak i klasztor częściowo udostępnione są do zwiedzania.

 

Obiekt uhonorowany Znakiem Dziedzictwa Europejskiego w 2007 r.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.