Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM

Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor oo. dominikanów. Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. W 1342 roku, po najeździe Tatarów, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, w miejscu drewnianego, został wybudowany ceglany, gotycki, jednonawowy kościół pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Kościół był kilkakrotnie rozbudowywany. Największa przebudowa miała miejsce po pożarze w 1575 roku. Budowli nadano wówczas cechy stylu renesansu lubelskiego. Architektem przebudowy był Rudolf Negroni. W roku 2018 zakończył się remont kościoła. W 1569 roku w kościele odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne po zawarciu Unii Lubelskiej. W roku 1967 przez papieża Pawła VI kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Wraz z kościołem od XV do XVII wieku budowany był etapami przylegający klasztor. W najstarszej części zachowały się sklepienia krzyżowo-żebrowe oraz portal z XV wieku. Obecnie trwają prace remontowe w poszczególnych skrzydłach klasztoru. Jednym z ciekawszych miejsc w klasztorze jest dawny refektarz z charakterystycznym sklepieniem palmowym, opartym na jednej kolumnie. Według tradycji klasztornej, w refektarzu została podpisana Unia Lubelska w 1569 roku. Lubelscy dominikanie przez kilka wieków przez kilka wieków byli w posiadaniu jednej z największych w świecie relikwii Krzyża Świętego. Relikwia trafiła w XIV wieku do Lublina z Kijowa. W roku 1991 relikwię skradziono. Do dnia dzisiejszego relikwi nie odnaleziono. Zarówno kościół jak i klasztor udostępnione są do zwiedzania.

Obiekt uhonorowany Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

 

 

 

 

 

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.