Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Szlak Znanych Lublinian - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poświęcony jest dwóm wielkim Polakom, których działalność naukowo-dydaktyczna (a także duszpasterska) związana była z Lublinem i KUL. Ks. Stefan Wyszyński, mieszkając na stancji w Lublinie w latach 1925-29 (patrz przyst. 5) studiował na KUL i tu uzyskał stopień doktorski. Będąc biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej w latach 1946-48, pełnił jednocześnie obowiązki kanclerza uczelni. Ks. kardynał Karol Wojtyła, doktor nauk a później profesor, wykładał  w Katedrze Etyki  od 1954 r.  (aż do wyboru na Stolicę Piotrową w dniu 16 października 1978 r.). Przez 24 lata przyjeżdżał z Krakowa na zajęcia ze studentami, uprawiał także szeroką działalność naukową i społeczną, wykraczającą swym zasięgiem poza uczelnię. Jako Jan Paweł II złożył całodniową wizytę papieską w Lublinie a także w lubelskiej Alma Mater 9 czerwca 1987 r. 

Postacie obu wielkich rodaków uwiecznione są na cokole pomnika przez artystę rzeźbiarza prof. Jerzego Jarnuszkiewicza w „ojcowsko-synowskim” uścisku, jaki znamy ze wzruszającego spotkania Prymasa i Papieża podczas mszy pontyfikalnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 r. z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego, w dawnym zespole klasztornym dominikanów obserwantów, wcześniej przekształconym przez zaborców austriackich i rosyjskich w koszary wojskowe.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.