Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Szlak Znanych Lublinian - Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza

W kamienicy będącej uprzednio własnością zasłużonego dla Lublina Sergiusza Jana Riabinina (1872-1942), historyka, archiwisty, autora cennych prac z dziejów miasta. Muzeum upamiętnia i popularyzuje życie i twórczość znanych lubelskich pisarzy i poetów: Józefa Czechowicza, Konrada Bielskiego, Józefa Łobodowskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Antoniego Madeja i wielu innych. Najwybitniejszym z nich był Józef Czechowicz (1903-39), uważany za jednego z największych polskich poetów XX w. W jego wierszach, jak np. w Poemacie o mieście Lublinie, zawarty jest magiczny klimat i uroda przedwojennego miasta:

"Z ulicy Dominikańskiej śpiew chóru:
dziewczęta chwalą Marię.
Z Archidiakońskiej do wtóru
samotnych skrzypiec arie ...
"

Ten awangardowy poeta, lublinianin z urodzenia, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., zginął od niemieckiej bomby w pobliżu Placu Litewskiego,  w pełni sił twórczych (patrz przyst. 12). W domu przy ul. Złotej 2 mieszkała Franciszka Arnsztajnowa, działaczka niepodległościowa, współzałożycielka – wraz z J. Czechowiczem - Oddziału Związku Literatów Polskich w Lublinie, również współautorka wydanego z poetą zbiorku poezji Stare kamienie, poświęconego Staremu Miastu.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.