Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »

Rozumiem

Kiedy planujesz nas odwiedzić ?

Od Do

Znanych Lublinian / Szlak Znanych Lublinian - Wzgórze Zamkowe

Szlak Znanych Lublinian - Wzgórze Zamkowe

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Niegdysiejsza siedziba królów polskich, wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego, miejsce różnych wydarzeń historycznych, z których najważniejszy był obradujący pod przewodem króla Zygmunta Augusta sejm, zakończony zawarciem Unii Polsko-Litewskiej w 1569 r. Na zamku gościli często polscy monarchowie, którzy obdarowywali przywilejami nasze miasto. Szczególne zasługi dla Lublina położył Władysław Jagiełło, będący również fundatorem fresków rusko-bizantyńskich, które zdobią gotycką kaplicę pw. Św. Trójcy. Na zamku w latach 1473-76 przebywał Jan Długosz, dzieląc czas na pisanie i zbieranie materiałów do księgi uposażeń diecezji krakowskiej (Liber beneficjorum ...), opisującej wartość majątków i przychodów dóbr kościelnych w Małopolsce oraz na wychowywanie królewskich synów Kazimierza Jagiellończyka (za panowania tego monarchy nasze miasto stało się w 1474 r. stolicą nowopowstałego województwa lubelskiego). W okresie potopu szwedzkiego przebywał na zamku Jan Kazimierz.
Niestety, wojny nękające Rzeczpospolitą w XVII i XVIII w. doprowadziły zamek do ruiny i późniejszej rozbiórki przeważającej części całego kompleksu. Na jego miejscu wzniesiono w XIX w.  przeznaczoną na więzienie budowlę w stylu neogotyckim, użytkowaną obecne przez Muzeum Lubelskie.