Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna dzielnica żydowska

Na kamiennym graniastosłupie przy Placu Zamkowym znajduje się tablica przedstawiająca plan dawnej dzielnicy żydowskiej. Główną jej osią była centralnie położona ulica Szeroka, która wiodła wzdłuż obecnego Placu Zamkowego. Stały przy niej bożnice i okazałe kamienice. Każdego dnia oprócz szabatu pracowały warsztaty, dzieci kształciły się i bawiły, robiono zakupy i sprzedawano, toczyło się normalne życie. 

W 1941 roku okupanci niemieccy podjęli decyzję o utworzeniu na tym terenie getta. Jego likwidacja w 1942 roku wiązała się z niemal całkowitym wyburzeniem zabudowań, a ludność wyznania mojżeszowego została wymordowana głównie w obozach zagłady na terenie Lubelszczyzny.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.