Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna dzielnica żydowska

Na kamiennym graniastosłupie przy placu Zamkowym znajduje się tablica przedstawiająca plan dawnej dzielnicy żydowskiej. Główną jej osią była centralnie położona ulica Szeroka, która wiodła wzdłuż obecnego placu Zamkowego. Była to najbardziej reprezentacyjna część dzielnicy żydowskiej. Stały przy niej bożnice i okazałe kamienice. Każdego dnia oprócz szabatu handlowano tu w sklepach, pracowały warsztaty, przechodnie załatwiali swoje sprawunki, dzieci bawiły się na ulicach i podwórkach, chodziły do chederów. Było tu gwarno i tłoczno.
W 1941 roku okupanci niemieccy podjęli decyzję o utworzeniu na tym terenie getta dla Żydów. Jego likwidacja w 1942 roku wiązała się z niemal całkowitym wyburzeniem zabudowań. Większość mieszkańców getta  została wymordowana, głównie w obozie zagłady w Bełżcu i innych miejscach terenie Lubelszczyzny.

Na ruinach dawnej dzielnicy żydowskiej, w latach 50. XX wieku utworzono plac Zebrań Ludowych czyli obecny plac Zamkowy. Jego projekt, zrealizowany w 1954 roku dla uczczenia dziesięciolecia PRL, miał nawiązywać do koncepcji placu Festynów Ludowych, opracowanej w XVIII wieku dla Kremla przez Wasyla Bażanowa. Wokół placu powstał zespół budynków Zjednoczenia Osiedli Robotniczych „Podzamcze”.

Na placu Zamkowym ma swój początek Szlak Pamięci Żydów Lubelskich. Przejście całego szlaku zajmuje około 4 godziny.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.